Otoskleroz (Kulak Kireçlenmesi)

otoskleroz

Otoskleroz (Kulak Kireçlenmesi)

Otoskleroz iç kulak dışında vücutta başka hiçbir kemik dokuda görülmez. Kalıtsal geçiş gösterir. Kadınlarda 2 kat daha sıktır. Otoskleroz yakınması olmasyan kişilerin % 10’ unda bulunur, buna ‘’histolojik otoskleroz’’ denir. Ancak bu olguların % 10 kadarında üzengi kemiği (stapes) kireçlenerek hareketsiz hale gelir ve iletim tipi işitme kaybı ortaya çıkar, yani ‘’klinik otoskleroz’’ sıklığı % 1’ dir. En sıklıkla 15-35 yaş arasında görülür. Olguların % 75’ inde iki kulak da etkilenmiştir.

Üzengi kemiğinini ön kısmını tutan otoskleroz odağı.

Hastalarda işitme kaybı ve tinnititus (çınlama) yakınması vardır. İşitme kaybı genellikle iki taraflı ve ilerleyicidir, arttıkça tinnitus da artar. Olgularda aile öyküsü bulunmaktadır, gebelikte işitme kaybı artar. Hastaların % 10 kadarında otik kapsülün vestibüler alanlarında yer alan odaklar nedeniyle (labirentin otoskleroz) dengesizlik ve vertigo yakınması bulunabilir. Otosklerozlu hastalarda görülen vestibüler yakınma ve bulgulardan, odaklardan salınan enzimler ve diğer faktörlerin perilenf içine geçmesi sorumlu tutulur; iletim tipi işitme kaybı (İTİK)’ na ek olarak görülen bu yakınma ve bulguların tümü ‘’otosklerotik iç kulak hastalığı’’ olarak adlandırılır. Otosklerozda vestibüler yakınma ve bulguların ortaya çıkmasının bir diğer nedeni de odakların vestibüler akudaktusu daraltması ve endolenfatik hidrops gelişimine yol açmasıdır. Odaklardan salınan asit fosfataz gibi enzimler ve biyokimyasal ajanlar, spiral ligaman hyalinizasyonu ve diğer koklear etkilenmeler nedeniylesensorinöral (iç kulak tipi) işitme kaybına da yol açabilirler.

Kulak muayenesi normaldir; nadiren saydam bir zarın posterosuperior kadranı gerisinde pembe (flamingo) renkli bir görüntü saptanabilir. Oval pencere ve promontorium bölgesindeki odaklardaki artmış damarlanma nedeniyle oluşan bu görüntü ‘’Schwartze belirtisi’’ olarak bilinir ve otoskleroz için tipikdir.

Muayene sırasında hastanın alçak sesle konuştuğu dikkati çeker; a bu durumun nedeni, hastaların artmış kemik iletimi nedeniyle kendi seslerini normalden daha fazla duymalarıdır. Ayrıca hastalar gürültülü ortamlarda daha iyi duyduklarını ifade ederler, ‘’Willis parakuzisi’’ adı verilen bu durumun nedeni gürültü varlığında insanların daha yüksek sesle konuşmalarıdır.

İlaç tedavisi olarak kullanılan sodyum florid içindeki florid iyonunun iç kulak kemik dokusuna geçerek aktif hastalık oodaklarını etkilemesi ve hastalığın ilerlemesinin önlemesi hedeflenir. Ancak sodyum florid tedavisi eskisi kadar sık kullanılmamaktadır, bazen koklear otosklerozda ve obliteratif otosklerozda postoperatif dönemde kullanılabilir.

Temporal kemik tomografisi. Kırmızı okla stapes (üzengi kemiği), sarı okla fasiyal sinir (yüz siniri) bölümleri gösterilmiştir.

Cerrahiyi kabul etmeyen veya cerrahi uygulanamayan hastalara işitme cihazı önerilebilir. Cerrahi tedavi ise oldukça başarılıdır, olguların çoğunda ameliyat sonrasında hava kemik açıklığı tamamen kapanır. Stapedotomi ameliyatında tabana açılan bir delik içinden geçecek şekilde inkus uzun koluna bir protez takılır ve çıkarılan üzengi kemiğinini iç kulağa ilettiği hareket yeniden sağlanır.Stapedotomi ameliyatının temel aşamaları ve ameliyatta kullanılan protezler.

OTOSKLEROZ (Kulak kemiği kireçlenmesi) TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN AMELİYATLAR


Tamamen endoskopik yöntemle ve lazerle yapılan Stapedotomi ameliyatı. Bu ameliyat Otoskleroz (kuklak kireçlenmesi) hastalığındaki işitme kaybını gidermek için yapılır.

Tamamen endoskopik yöntemle yapılan Stapedotomi ameliyatı. Bu ameliyat Otoskleroz (kulak kireçlenmesi) hastalığındaki işitme kaybını gidermek için yapılır.


Lazerle yapılan Stapedotomi ameliyatı. Bu ameliyat Otoskleroz (kulak kireçlenmesi) hastalığındaki işitme kaybını gidermek için yapılır.

Lazerle yapılan Stapedotomi ameliyatı. Bu ameliyat Otoskleroz (kulak kireçlenmesi) hastalığındaki işitme kaybını gidermek için yapılır.

Prof. Dr. Enis Alpin Güneri son dönemlerde kulak ameliyatlarının endoskopik yöntemle yapılması konusunda yaptığı çalışmalar ile, bu konunun ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki öncüleri arasında yer almıştır. Değişik örneklerini bu sayfada bulabileceğiniz endoskopik kulak cerrahisi uygulamaları mikroskop ile yapılan ameliyatlara alternatif olarak değil, görülmesi zor olan bölgelerin detaylı incelenmesi ile nükslerin engellenmesi için yardımcı yöntemler olarak kullanımaya başlanmıştır. Bilgi ve beceri ile, deneyimin artması sonucunda giderek tamamen endoskopik yöntemle yapılan ameliyatlar yaygınlaşmaktadır.

Endoskopik yöntemle yapılan stapedotomi (otoskleroz: üzengi kemiğinde kireçlenme) ameliyatı

Endoskopik yöntemle ve lazer kullanılarak yapılan stapedotomi (otoskleroz: üzengi kemiğinde kireçlenme) ameliyatı

Tamamen endoskopik yöntemle ve CO2 laser kullanılarak yapılan stapedotomi (üzengi kemiğindeki kireçlenmenin çıkartılıp, örs ile iç kulak arasına protez yerleştirilmesi ameliyatı.

Endoskopik kulak kireçlenmesi (otoskleroz) ameliyatı (stapes cerrahisi).

Daha fazla bilgi

Translate »
Bize mesaj gönderin