Kulak Hastalıkları, Baş Dönmesi, Çınlama Videoları

Kulak Hastalıkları, Baş Dönmesi, Çınlama

TİNNİTUS (ÇINLAMA) NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

KRONİK OTİTİS MEDİA (Müzmin orta kulak iltihabı) TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN AMELİYATLAR

Örs kemiğinin uç kısmındaki erime kemik çimento ile onarılarak üzengi kemiği ile iletimi bütünlüğü sağlanmış ve ardından kulak zarındaki delik kıkırdak ile onarılmıştır.
 

KRONİK OTİTİS MEDİA (Müzmin orta kulak iltihabı) KOMPLİKASYONLARININ TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN AMELİYATLAR

Bu olguda kolesteatom nedeniyle gelişen fasiyal paralizi tedavisi için anterior yaklaşımda timpanomastoidektomi ve fasiyal sinir dekompresyonu ameliyatı uygulanmıştır.

Bu olguda kolesteatom komplikasyonu olarak gelişen lateral semisirküler kanal fistülü (iç yarım daire kanalın kemiğinin eriyerek iç kulak sıvısının dışarı akması) tedavisinde timpanomastoidektomi uygulanarak fistül tamiri yapılmıştır.

Bir başka olguda kolesteatom (tehlikeli tip müzmin orta kulak iltihabı) komplikasyonu olarak gelişen lateral semisirküler kanal fistülü (iç yarım daire kanalın kemiğinin eriyerek iç kulak sıvısının dışarı akması) tedavisinde timpanomastoidektomi uygulanarak fistül tamiri yapılmıştır.

Kolesteatom (tehlikeli tip müzmin orta kulak iltihabı) komplikasyonu olarak gelişen lateral semisirküler kanal fistülü (iç yarım daire kanalın kemiğinin eriyerek iç kulak sıvısının dışarı akması) tedavisinde timpanomastoidektomi uygulanarak fistül tamiri yapılmıştır.

Schwartze belirtisi: Aktif otosklerozda kulak zarının arka üst kadranı gerisinde flamingo pembesi bir renk değişikliği görülür.

OTOSKLEROZ (Kulak kemiği kireçlenmesi) TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN STAPEDOTOMİ AMELİYATLARI

Lazerle yapılan Stapedotomi ameliyatı. Bu ameliyat Otoskleroz (kulak kireçlenmesi) hastalığındaki işitme kaybını gidermek için yapılır.

FASİYAL PARALİZİ (Yüz Felci) TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN DEKOMPRESYON AMELİYATLARI

İlaç tedavisi ve izlem ile yeterli düzelme sağlanmayan Yüz Felci’ nde, sinir iyileşmesini hızlandırmak için yüz sinirinin içinden geçtiği kemik kanal açılarak sinir serbestleştirilir ve bası azaltılır (dekompresyon).

İlaç tedavisi ve izlem ile yeterli düzelme sağlanmayan Yüz Felci’ nde, sinir iyileşmesini hızlandırmak için yüz sinirinin içinden geçtiği kemik kanal açılarak sinir serbestleştirilir ve bası azaltılır (dekompresyon).

Kulak kemiği kırığı (Temporal kemik fraktürü) sonrası gelişen ve ilaç tedavisi ve izlem ile yeterli düzelme sağlanmayan Yüz Felci’ nde, sinir iyileşmesini hızlandırmak ve sinire olan basıyı ortadan kaldırmak için yüz sinirinin içinden geçtiği kemik kanal açılarak sinir serbestleştirilir ve gerekli onarım uygulanır (dekompresyon, nörorafi, anastomoz).

MENİERE HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN AMELİYATLAR

Endolenfatik kese cerrahisi ameliyatında iç kulak sıvı metabolizmasını düzenleyen ”kese” serbestleştirilerek artmış olan iç kulak basıncı dengelenir.

Endolenfatik kese cerrahisi ameliyatında iç kulak sıvı metabolizmasını düzenleyen ”kese”, arka yarım daire kanalı gerisinde beyi zarının yaprakları arasında bulunarak serbestleştirilir ve artmış olan iç kulak basıncı dengelenir.

KOKLEAR İMPLANT (BİYONİK KULAK AMELİYATI)

Koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatında, deri ve kas dokuları açıldıktan sonra, iç parçanın kemik içinde yerleşeceği bir yatak hazırlanır.

Koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatında, orta kulak arka kısmına ulaşmak için, mastoid kemik içinden ve fasiyal (yüz) siniri üzerinden girilerek bir pencere açılır (posterior timpanotomi veya fasiyal reses yaklaşımı).

Koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatında, orta kulak arka kısmına ulaşmak için, mastoid kemik içinden ve fasiyal (yüz) siniri üzerinden girilerek bir pencere açılır (posterior timpanotomi veya fasiyal reses yaklaşımı).

Koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatında, orta kulak arka kısmına ulaşmak için, mastoid kemik içinden ve fasiyal (yüz) siniri üzerinden girilerek bir pencere açılır (posterior timpanotomi veya fasiyal reses yaklaşımı)

Koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatında, orta kulak arka kısmına ulaşmak için, mastoid kemik içinden ve fasiyal (yüz) siniri üzerinden girilerek bir pencere açılır (posterior timpanotomi veya fasiyal reses yaklaşımı).

Daha sonraki aşamada iç kulağa bir pencere (kokleostomi) açılır.

Daha sonraki aşamada, iç kulağa açılan bir pencere içinden elektrod yerleştirilmekte ve iç kulak sinir liflerine temas edecek şekilde kıvrılması sağlanmaktadır.

Güncel olarak yapılan biyonik kulak ameliyatlarında iç kulağa yerleştirilen elektrod yuvarlak pencere yolu ile uygulanmakta, bu yöntemle elektrodun uygun konumda olduğu garantilenmekte ve de iç kulak hasarı ortadan kaldırılmaktadır.

Güncel olarak yapılan biyonik kulak ameliyatlarında iç kulağa yerleştirilen elektrod yuvarlak pencere yolu ile uygulanmakta, bu yöntemle elektrodun uygun konumda olduğu garantilenmekte ve de iç kulak hasarı ortadan kaldırılmaktadır.

Biyonik kulak ameliyatlarında fasiyal sinir monitorizasyonu (yüz sinirinin ameliyat sırasında korunması) uygulanarak, sinir hasarı riski ortadan kaldırılmaktadır.

Biyonik kulak ameliyatından sonra çekilen bilgisayarlı tomografide yerleştirilen elektrodun iç kulak boyunca uygun kıvrımlar içine yerleştirildiği görüntülenmektedir.

Endoskop ve mikroskop ile yapılan biyonik kulak ameliyatlarında iç kulağa yerleştirilen bir elektrod aracılığı ile işitme siniri uyarılarak ses iç kulak yapıları olmadan beyne iletilir. Bu ameliyat doğumsal veya sonradan edinilmiş içi kulak tipi işitme kayıpları için uygulanır.

DİĞER KULAK AMELİYATLARI

Glomus timpanikum adlı orta kulak tümörünün çıkartılması için kombine yaklaşımla timpanomastoidektomi uygulanmıştır.

ENDOSKOPİK KULAK AMELİYATLARI

Prof. Dr. Enis Alpin Güneri, son dönemlerde kulak ameliyatlarının endoskopik yöntemle yapılması konusunda yaptığı çalışmalar ile, bu konunun ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki öncüleri arasında yer almıştır. Değişik örneklerini bu sayfada bulabileceğiniz endoskopik kulak cerrahisi uygulamaları mikroskop ile yapılan ameliyatlara alternatif olarak değil, görülmesi zor olan bölgelerin detaylı incelenmesi ile nükslerin engellenmesi için yardımcı yöntemler olarak kullanımaya vbaşlanmıştır. Bilgi ve becereri ile, deneyimin artması sonucunda giderek tamamen endoskopik yöntemle yapılan ameliyatlar yaygınlaşmaktadır.

Endoskopik yöntemle yapılan stapedotomi (otoskleroz: üzengi kemiğinde kireçlenme) ameliyatı

Endoskopik yöntemle ve lazer kullanılarak yapılan stapedotomi (otoskleroz: üzengi kemiğinde kireçlenme) ameliyatı

Endoskopik kemikçik zincir rekonstrüksiyonu; tamamen endoskopik yöntem ile yapılan bu ameliyatta incus (örs) ile stapes (üzengi) arasındaki zincir devamsızlığı kemik çimento ile sağlanmış ve iç kulağa yeterli ses iletimi elde edilmiştir.

Endoskopik timpanoplasti ve kemikçik zincir rekonstrüksiyonu; tamamen endoskopik yöntem ile yapılan bu ameliyatta, daha önce konulan ve kıvrılarak kemikçik hasarına neden olan kıkırdak bölüm çıkartılmış, malleus (çekiç) incus (örs) ile stapes (üzengi) arasındaki zincir devamsızlığı ”üçlü köprü”kemik çimento ile sağlanmış ve iç kulağa yeterli ses iletimi elde edilmiştir.

Tamamen endoskopik yöntemle ve CO2 laser kullanılarak yapılan stapedotomi (üzengi kemiğindeki kireçlenmenin çıkartılıp, ör ile iç kulak arasına protez yerleştirilmesi ameliyatı.

Sol kulakta kolesteatom, tamamen endoskopik anterior yaklaşımla epitelin temizlenmesi ve sonrasında mobil stapes tabanı ile kıkırdak greft arasında kolumella oluşturacak şeklide yerleştirilen TORP şekilli otojen kemik greft. Arka duvarın indirilmesi sırasında kemik çalışmasının daha hızlı yapılabilmesi için mikroskop kullanılan kısa bir süre dışında, ameliyat tamamen endoskopik olarak yapılmıştır.

Tamamen endoskopik olarak kesi olmadan kulak içinden yapılan kemikçik zincir rekonstrüksiyonu ameliyatında; eksik olan örs (inkus) ve üzengi (stapes) kemikçikleri yerine, geriye çekilen çekiç (malleus) kemikçiği ve iç kulak penceresi arasına konan bir titanyum TORP protez yerleştirilerek ses iletim sistemi onarılmıştıtır.

Daha fazla bilgi

Translate »
Bize mesaj gönderin