Orta Kulak İmplantı

Orta Kulak İmplantı

Orta Kulak İmplantı

Orta kulak kemikçiklerinin görevini yerine getirmek için ameliyatla yerleştirilen kemikçik replasman protezleri pasif implantlardır. Aktif orta kulak implantları ise, bir dış parça ve orta kulağa yerleştirilen iç parçadan oluşan, enerji üreten cihazlardır. Tamamıyla implante edilen (dış parçası olmayan) sistemler de vardır.

Farklı işitme implantı tipleri A) Perkütan (ciltten çıkan) kemiğe implante işitme cihazı (BAHA). B) Pasif transkütan (cildin altında kalan) kemiğe implante işitme cihazı (BAHA). C) Aktif transkutan kemiğe implante işitme cihazı (BAHA). D) Kısmen implante edilebilir aktif orta kulak implantı.

(Aktif) Orta kulak implantı bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazlarından fayda görmeyen iletim ve mikst tip işitme kayıpları ile retrokoklear bir patolojinin bulunmadığı (sadece iç kulağı tutan, işitme siniri normal) sensörinöral işitme kayıplarında, aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda uygulanır:

İletim ve mikst tip işitme kayıpları: 1) Kemik yolu işitme eşikleri 60 dB’den kötü olmayan mikst veya iletim tipi işitme kaybı varlığı ve konuşmayı ayırt etme skorunun %50’den daha iyi olması durumunda, 2) Her iki kulağı da daha önce en az bir kez opere edilmiş hastanın işitme kaybının düzeltilememiş ise, c) Bilateral işitme kaybı olup, konvansiyonel işitme cihazı ile düzeltilebilme şartı aranmadan orta kulak implantı yapılabilecek özellikli durumlar varlığında; 1) Geçirilmiş kulak cerrahisi sonucu bilateral radikal mastoidektomi kavitesi olan hastalar, 2) Bilateral konjenital dış ve orta kulak anomalisi olan hastalar, 3) İşitme cihazı endikasyonu olup steteskop kullanması gereken sağlık çalışanları

Retrokoklear patolojinin olmadığı (sadece iç kulağı tutan, işitme siniri normal) sensörinöral işitme kayıpları: 500 Hz’de 65 dB, 1000, 2000 Hz’de 70 dB, 4000 Hz’de 85 dB’i geçmeyen sensorinöral işitme kaybı olması ve konuşmayı ayırt etme skorunun %50’den daha iyi olması durumunda uygulanır.

Daha fazla bilgi

Translate »
Bize mesaj gönderin