Östaki tübünün tıkalı veya açık (patülöz: patent) olması

Östaki tübünün tıkalı veya açık (Patülöz: Patent) olması

Östaki tübü orta kulak ile boğaz arasında uzanan ve orta kulak basıncını düzenleyen tüptür.

Normalde çoğu zaman kapalı kalır, orta kulak ile dış ortam arasındaki atmosferik hava basıncını eşitlemek için arada sırada açılır. Östaki borusu orta kulak için basınç dengeleyici bir valf görevi görecek şekilde her esneme ile açılır. Ayrıca orta kulakta üretilenmukusun boşaltılmasını sağlar. Östaki borusunun tıkanması sonucu içeride sıkışan hava emilir ve kulak zarını içe doğru çeken negatif bir basınç oluşturur. Kulak zarıi çeri doğru gerildiğinde ağrı, basınç hissi, dolgunkluk ve işitme kaybı ortaya çıkar. Östaki borusunun uzun süreli tıkanması orta kulak boşluğunda sıvı birikmesine neden olur ve bu da basıncı ve işitme kaybını arttırır. Buna seröz otitis media denir; bu sıvıya bakteriler de eklenirseakut otitis media adı verilen orta kulak enfeksiyonu oluşabilir.

Östaki tübünün sürekli (kronik) olarak tıkanmasına östaki borusu disfonksiyonu denir. Bu durum, burun ve genizdeki seorunlar nedeniyle östaki tüpü açıklığı veya geçiş yolu daralıyorsa oluşabilir. Soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklar, allerji, havadaki kirlilik ve sigara dumanı ile burun kemiği eğriliği (septum deviasyonu) burun eti (konka hipertrofisi ve nazal polipler), geniz eti, yarık damak veya kafa tabanı tümörleri de östaki borusunun çalışmasında bozulmaya neden olabilir. 

BALON ÖSTAKİ TUBOPLASTİ

Balon östaki tuboplasti (BET) 2010 yılında Ockermann, 2011 yılında Poe tarafından ilk uygulamaların yapıldığı nisbeten yeni bir tedavi yöntemidir; başlangıçta sadece erişkin hastalara uygulanmak için onaylanmıştır, ancak yakın zamanlarda pediatrik uygulamalar da bildirilmektedir. Tedavi mantığı balon sinuplastiye benzer: özel olarak imal edilmiş esnek bir balon kateteri nazal endoskopi altında ET’nin kıkırdak kısmı içine yerleştirilir ve balon 10 bar (750 mm Hg) basınçta 2 dakika süre ile şişirilerek ET’nin kıkırdak kısmını geçici olarak genişletmek amaçlanır.

Etki mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraber, ET dilatasyonunun kıkırdak ET’de mikro kırılmalara neden olarak bağ dokusu yapısını değiştirip gevşettiği, hastalıklı mukoza ve submukozanın ezilmesi ile enflamasyonu azalttığı ve böylece ET’nin minimum açılma basıncının düşürülmesi ile faringeal kasların ET’yi açmasını kolaylaştırdığı öne sürülmüştür. ET’nin kemik kısmı balonla dilate edilemez, aksi yönde bir girişim hemen komşuluğunda yer alan internal karotid arteri zedeleyebilir. ET disfonksiyonu bulunan hastaların % 10 kadarında sorunun kemik ET kısmında bulunabileceği belirtilmiştir. BET uygulaması öncesinde her hastada mutlaka yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılarak kıkırdak ET’nin uzunluğu belirlenmeli ve karotis arter ve kanalının anatomisi, ET kemik kanalı ile olan komşuluğu ve kemik kanalda dehissans bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir.

Aşağıdaki klinik durumlarda BET uygulaması yararlı olabilmektedir:

(i) Kulaklarda özellikle atmosfer basıncı değişiklikleri ile oluşan basınç hissi ve Valsalva manevrasını gerçekleştirmede yetersizlik

(ii Kronik efüzyonlu otitis media

(iii) Adeziv otitis media

(iv) Timpanoplasti sonrası erken dönemde retraksiyon

Uygun hasta seçimi çok önemlidir. ETDQ-7 (Östaki Borusu Disfonksiyonu Anketi) skoru klinikte en sık kullanılan ET fonksiyon bozukluğu değerlendirmesidir. Bir çok çalışmada bu anket formunun (% 91-100 özgüllük ve % 95-% 100 duyarlılık ile) ET işlev bozukluğu semptomları ile oldukça iyi korele olduğu gösterilmiştir ve bu korelasyon ET fonksiyonunun objektif ölçümün metodlarına göre de daha iyidir. Ancak ET hastalığına işaret eden yüksek skorların, hem ET disfonksiyonu ve hem de PET olgularında elde edildiği unutulmamalıdır; yani bu iki hastalık sadece ETDQ-7 skorları ile ayırt edilemez ve yanlızca ETDQ-7’ye dayalı olarak BET kararı verilmemelidir.

BET uygulaması sonrası 6.haftada olguların yarısında timpanogramın normale döndüğü, nazal endoskopi ile saptanan mukozal enflamasyonun azaldığı, Valsalva manevrasını etkinlğinin arttığı ve bu iyileşmenin 6. ayda olguların % 62 kadarında elde edildiği bildirilmiştir.

BET uygulaması sonrasında orta kulakta kanama, efüzyon ve yanakta subkutan amfizem gelişebilir. Bu komplikasyonları engellemek için işlem atravmatik olarak yapılmalıdır.BET başarısızlığı ET’nin kısa olması, tıkanıklığın ET’nin kemik kısmında olması, TVP kas fonksiyonu zayıflığı ve faringeal ET orifisi etrafındaki yumuşak dokuların proliferasyonu gibi nedenlere bağlı olabilir.

Östaki tübü disfonksiyonu olan bir hastada uygulanan bilateral balon tuboplasti operasyonu. Bu vakalar, işlemden sonra maksimum faydayı elde etmek ve aynı zamanda açık bir östaki borusu oluşturmaktan kaçınmak için dikkatlice seçilmelidir.

PATULOZ ÖSTAKİ BORUSU

Patulous (patent) östaki borusu, östaki borusunun çoğu zaman açık kaldığı hastayıcı oldukça rahatsız edici bir durumdur. 

Başlıca yakınmalar konuşma ve nefes alma sesini kulakta duyma ve kulakta dolgunluk hissidir.Bazen baş dönmesi ve işitme kaybı da oluşabilir. Çoğu durumda nedeni bilinmemektedir; kilo kaybı, ormonal ilaç kullanımı ve hamilelik sonrası ortaya çıkabilir. Tanısı dtaylı incelemel ile konduktan sonra hastanın durumuna göre gerekli tedavi planlanır. Tedavi seçenekleri arasında kulak zarına kütle yüklemesi, Miringotomi ±VT, Peritubal enjeksiyonlar, Obliterasyon yöntemleri, Lümen koterizasyonu/ ligasyonu, Kıkırdak greftle güçlendirme, TVP/LVP transpozisyonları, Tubal kıkırdak eksizyonu/skorlaması gibi yöntemler uygulanabilir. 

Östaki borusu her iki tarafta da açıktır (patent: patülöz: patulous). Nazal solumayla kulak zarları içe doğru hareket eder. Bu manevra, esas olarak otofoni (kulaktan kendi sesini duyma) ve işitsel doluluk olan hastaların semptomlarını arttırır. Patulous Östaki Borusu tanısı nazal endoskopi ile konur.

Daha fazla bilgi

Translate »
Bize mesaj gönderin